الدولة
المدينة
مجموعة المواضيع 
اللغة 
وضع الجامعة  
كراكوف, بولندا

Psychokryminologia

دراسات الماجستير الموحدة
موضوع: علم النفس
لغة المحاضرات: البولنديةلغة المحاضرات البولندية
مجموعة المواضيع: الاجتماعية
نظام الدراسة: بدوام كامل, بدوام جزئي
موقع الجامعة الإلكتروني : www.ignatianum.edu.pl
Program specjalności obejmuje szeroki zakres kursów z pogranicza psychologii i prawa. Omawiana na zajęciach problematyka dotyczyć będzie zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce sądowej i penitencjarnej, zeznań świadków, opiniowania w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych oraz zagadnień psychologii śledczej i kryminologii. Studenci zostaną zapoznani z formami pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw, szczególnie w odniesieniu do ofiar wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej. Studenci tej specjalności będą mogli ponadto zapoznać się z technikami negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz z zadaniami psychologa w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. Specjalność umożliwia również zdobycie podstawowych umiejętności koniecznych do diagnozy, a także podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie.
Privacy Policy