الدولة
المدينة
مجموعة المواضيع 
اللغة 
وضع الجامعة  
كراكوف, بولندا

Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych

الدرجة الثانية
لغة المحاضرات: البولنديةلغة المحاضرات البولندية
مجموعة المواضيع: الاجتماعية
نظام الدراسة: بدوام كامل, بدوام جزئي
موقع الجامعة الإلكتروني : www.ignatianum.edu.pl
Absolwent specjalności Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych posiada pogłębioną wiedzę na temat struktury administracji rządowej i realizowanych przez nią zadań państwa oraz o sposobach planowania i realizowania polityk publicznych i znaczeniu występujących pomiędzy nimi powiązań dla funkcjonowania państwa. Posiada umiejętności pozwalające na analizowanie i proponowanie rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jest świadomy istotności wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.
Privacy Policy