الدولة
المدينة
مجموعة المواضيع 
اللغة 
وضع الجامعة  
بيدغوشتش, بولندا

Zarządzanie administracją publiczną

الدرجة الثانية
موضوع: التسيير
لغة المحاضرات: البولنديةلغة المحاضرات البولندية
مجموعة المواضيع: الاقتصادية والإدارية
نظام الدراسة: بدوام كامل, بدوام جزئي
موقع الجامعة الإلكتروني : www.wsb.pl/bydgoszcz/
Na tej specjalności nauczysz się m.in., jak zarządzać gminą czy powiatem i ich jednostkami, jak planować wydatki, jak finansować inwestycje. Pracując w jednostce samorządu terytorialnego, będziesz mieć bezpośredni wpływ na warunki życia Twojej społeczności lokalnej i regionalnej. Możliwość studiowania wraz ze studiami podyplomowymi kierunek Podatki i Doradztwo Podatkowe.
Privacy Policy