الدولة
المدينة
مجموعة المواضيع 
اللغة 
وضع الجامعة  
بيدغوشتش, بولندا

Psychologia w zarządzaniu

الدرجة الثانية
موضوع: التسيير
لغة المحاضرات: البولنديةلغة المحاضرات البولندية
مجموعة المواضيع: الاقتصادية والإدارية
نظام الدراسة: بدوام كامل, بدوام جزئي
موقع الجامعة الإلكتروني : www.wsb.pl/bydgoszcz/
Twoja wiedza i umiejętności: wpływ psychologii na decyzje podejmowane przez ludzi w sferze ekonomicznej efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów wykorzystywanie mechanizmów wywierania wpływu, np. w sprzedaży praktyczne umiejętności sprawnego zarządzania ludźmi i zespołami właściwy dobór kadr wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości inwestycji i zachowania na rynkach finansowych
Privacy Policy